Navigace

Domů

GC35D5C

Mega Moravia 2012

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Visitors

free counters

Do zahájení

Jste zde

Sótěž s fotkama

Sótěž s fotkama na MEGA MORAVIA 2012

 

Sótěž začiná 1. ledna 2012, fotke mužete posilat do 15. srpna 2012

Vehodnoceni sótěže proběhne na akci Mega Moravia 2012.

Zaslánim snimku do této sótěže projevoje sótěžici sóhlas a vůlo řidit se následujicima podminkama sótěže:

 1. Sótěž je otevřena pro digitálni barevny e černobily fotke fotografu z řad šeroké geokačerské veřejnosti. Podminkó je platná registraca sótěžiciho na www.geocaching.com
 2. Svoje fotke mužó sótěžici posilat na e-mailovó adreso: photoquest@megamoravia.cz
 3. Sótěžni téma:

   

  KAČER V AKCI

  Kopyrájt 2011, hrib_team

  Fotke se bodó tykat véhradně geocachingo, to znači, že bode pořizená během odlovo konkrétni keše, pře óčasti na geocachingovym evento, pře připravě (ož publikované) keše a podobně. Organizátoři si vyhrazujó právo rozhodnót o vhodnosti fotke a připadnym jejím veřazení ze sótěže.

  Ke každé sótěžní fotce bode přeložené GC kód keše nebo evento, během keryho bela pořizena, dál pak krátké název (nélepši do tře slov) vestihojici obsah snimka.

   

 4. Jeden nick muže přehláset maximálně tře fotke. Pře překročeni počto 100 přehlášenéch autoru veberó organizátoři póze po jedné fotce od každyho óčastnika.
 5. Rozměre fotke bodó minimálně 3Mpx (1500x2000px) a maximálně 12Mpx (3000x4000px), formát JPEG.
 6. Vesledke sótěže bodó po vehlášeni vésledku zveřejněny na www.megamoravia.cz s ovedenim okázke vebranéch oceněnéch snimku. 
 7. Sótěžici sóhlasi s publikovánim zaslanéch fotek v tiskové nebo v elektronické podobě v rámco sótěže bez nároko na honorář, a to nejen v tiskovinách vedávanéch organizátorem sótěže, ale e v rámco jinéch reklamnich a propagačnich prostředku. Licenca k ožití fotek se posketoje bez časovyho a teritoriálniho omezeni. 
 8. Sótěžící oděluje organizátorovi sóhlas se zpracovánim zaslanéch osobnich ódaju pro óčele organizace sótěže, včetně jejich zveřejněni, to vše v sólado se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobnich ódaju. 
 9. Sótěžíci prohlašoje, že je autorem přehlášenéch sótěžnich fotek nebo osobó oprávněnó k vékono majetkovéch autorskéch práv, opravňojócich jej k óčasti v sótěži se všeckema právama a povinnostma s tím spojenéma. Sótěžící si dle vlastniho prohlášeni néni vědomé, že be jakákolev třeti osoba jeho práva k fotám zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejněni.
 10. Pro člene základniho a podpornyho organizačniho týmu a jejich rodinny příslušnike je óčast v sótěži ozavřena.
 11. Organizátor si vehrazoje právo změnit podminke této sótěže. Na véhro v sótěži není právni nárok. Organizátor dále muže rozhodnót o připadnym nezveřejněni přehlášenéch fotek nebo o jejich veřazeni ze sótěže, přépadně očinit v rámco sótěže jiny vhodny organizačni opatřeni (předevšim jedná-le se o fotke pohoršujici nebo neeticky, nebo pokud mo to okládajó právni předpise).
 12. Nedodrženi kerékoliv z výše ovedenych podminek muže bet duvodem k veřazeni fotke ze sótěže.
Hana dialect of Czech
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1