Navigace

Domů

GC35D5C

Mega Moravia 2012

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Visitors

free counters

Do zahájení

Jste zde

PhotoQuest

Fotografická soutěž MEGA MORAVIA 2012

 

 

Soutěž začíná 1. ledna 2012, fotografie lze posílat do 15. srpna 2012

Vyhodnocení soutěže proběhne na akci Mega Moravia 2012.

Zasláním snímků do této soutěže projevuje soutěžící souhlas a vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

 1. Soutěž je otevřená pro digitální barevné i černobílé fotografie fotografů z řad široké geokačerské veřejnosti. Podmínkou je platná registrace soutěžícího na www.geocaching.com
 2. Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu: photoquest@megamoravia.cz
 3. Soutěžní téma:

  KAČER V AKCI

  Copyright 2011, hrib_team

  Fotografie se budou týkat výhradně geocachingu, to znamená, že bude pořízena během odlovu konkrétní keše, při účasti na geocachingovém eventu, při přípravě (již publikované) keše a podobně. Organizátoři si vyhrazují právo rozhodnout o vhodnosti fotografie a případném jejím vyřazení ze soutěže.

  Ke každé soutěžní fotografii bude přiložen GC kód keše nebo eventu, během kterého byla pořízena, dále pak krátký název (ideálně do tří slov) vystihující obsah snímku.

  Po přijetí snímků do soutěže obdrží každý autor potvrzení e-mailem. Pokud potvrzení do jednoho týdne neobdržíte, kontaktujte nás prosím přímo na megamoravia@megamoravia.cz.

 4. Jeden nick může přihlásit maximálně tři fotografie. Při překročení počtu 100 přihlášených autorů vyberou organizátoři pouze po jedné fotografii od každého účastníka.
 5. Rozměr fotografie bude minimálně 3Mpx (1500x2000px) a maximálně 12Mpx (3000x4000px), formát JPEG.
 6. Výsledky soutěže budou po vyhlášení výsledků zveřejněny na www.megamoravia.cz s uvedením ukázky vybraných oceněných snímků. 
 7. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení. 
 8. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
 9. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 10. Pro členy základního a podpůrného organizačního týmu a jejich rodinné příslušníky je účast v soutěži uzavřená.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor dále může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).
 12. Nedodržení kterékoliv z výše uvedených podmínek může být důvodem k vyřazení fotografie ze soutěže.
Česky
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1